BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)

BHAGAVAD-GITA – CHAPTER 01 – SANSKRIT BY ANURADHA PAUDWAL (AUDIO & SUBTITLES)

dhritarashtra uvaca dharma-kshetre kuru-kshetre samaveta yuyutsavah mamakah pandavash caiva kim akurvata sanjaya sanjaya uvaca drishtva tu pandavanikam vyudham duryodhanas tada acaryam upasangamya raja vacanam abravit pashyaitam pandu-putranam acarya mahatim camum vyudham drupada-putrena tava shishyena dhimata atra shura maheshv-asa bhimarjuna-sama yudhi yuyudhano viratash ca drupadash ca maha-rathah dhrishtaketush cekitanah kashirajash ca viryavan purujit kuntibhojash ca shaibyash

Why is there a special grace on surrendered souls?IIRaseshwari Deviji II Sanatan Questions – 30

Why is there a special grace on surrendered souls?IIRaseshwari Deviji II Sanatan Questions – 30

A soul asks God in a complaining way. “This is gross injustice! On the one hand You say that we will have to bear the fruits of our actions while on the other hand, You relax the law for those who have surrendered unto you. One law for us and another law for those you

Madhuban Me Padharo Ghanshyam | Anup Jalota | Bawari Raadha | Times Music Spiritual

Madhuban Me Padharo Ghanshyam | Anup Jalota | Bawari Raadha | Times Music Spiritual